Przekaż 1% podatku

Składki członkowskie

 1. Pierwsze zajęcia gratis! Wpisowe wynosi 60 zł.
 2. Składka członkowska roczna wynosi 1050 zł od osoby, płatna w miesięcznych ratach po 105 zł - do 10 dnia miesiąca wynosi 100 zł (decyduje data wpłaty lub przelewu na konto WKKK)
 3. W przypadku 2 osób z rodziny (rodzeństwo-rodzice) rata składki członkowskiej płaconej miesięcznie za 2 osoby wynosi 180 zł, za 3 osoby i więcej 80 zł od każdej osoby (płatność do 10 dnia miesiąca za 2 osoby wynosi 170 zł).
 4. Składka członkowska kwartalna (IV-I-II kwartał) za jeden kwartał wynosi 280 zł od osoby płatna do 10 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału.
 5. Składka roczna, jak i jej miesięczne raty lub kwartalne – są zryczałtowane i stałe. To znaczy uwzględniają wszystkie święta oraz dni wolne od pracy/nauki w tym m.in. "zielone szkoły", rekolekcje, matury, inne nieobecności na zajęciach (choroby).
 6. Po opłaceniu składki członkowskiej miesięcznej lub kwartalnej - udział w zajęciach innych grup WKKK jest bezpłatny.
 7. Jeżeli nieobecność na zajęciach wynosi pełny miesiąc lub udział tylko w 1 – 2 treningach składka wynosi 60 zł.
 8. Po każdej nieobecności dłuższej niż 2 miesiące (oprócz lipca i sierpnia) i nie opłaceniu składek członkowskich należy po powrocie na zajęcia uiścić wpisowe 60 zł.
 9. Uczestnik może dokonać wpłaty gotówkowej u instruktora na "Listę składek członkowskich WKKK" lub przelewem – przekazem na konto:

  Wałbrzyski Klub Karate Kyokushinkai
  nr konta: PKO BP o/Wałbrzych 74 1020 5095 0000 5402 0060 6913
  z opisem "imię nazwisko-składka członkowska za miesiąc lub kwartał..."

 10. Składki za udział w egzaminach, opłaty za licencje zawodnicze oraz startowe w zawodach ustala Polish Kyokushinkai Tezuka Group - Związek Stowarzyszeń.

Składki obowiązują od 1 stycznia 2018 roku.