Karate sport dla dzieci

Rozwój fizyczny

Pierwszym powodem, dla którego karate jest sportem odpowiednim dla dzieci, są korzyści jakie niesie on dla rozwoju fizycznego dziecka. W początkowych fazach treningu dzieci rozwijają sprawność całego ciała poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe. Kształtując w ten sposób siłę, szybkość oraz precyzję wykonywanych przez siebie ruchów. Zwiększają również koordynację ruchową oraz uczą się kontroli nad swoim ciałem.

Przebywanie w grupie

Treningi karate umożliwiają dziecku przebywanie wśród rówieśników, zabawę z nimi, jak również uczą pracy w grupie. Specyfika grupy karate (jednakowe stroje, panująca tam zasady) powoduje, że dziecko odczuwa więź z innymi uczestnikami oraz ze swoim instruktorem. Czuje, że jest jej ważną częścią, przez co kształtuje się jego poczucie własnej wartości i pewność siebie. Przebywanie w grupie uczy współpracy, a hierarchia jaka panuje wśród trenujących karate (różny poziom zaawansowania i posiadane stopnie) szacunku do innych osób oraz do siebie. Uczestnicząc w zabawach na treningu i startując w zawodach, dziecko poznaje także zasady uczciwego współzawodnictwa, uczy się przegrywać oraz wygrywać tak, by nie poniżać osoby, którą pokonało.

Wytrwałość

Jasno określone zasady przyznawania stopni oraz wymagania egzaminacyjne pozwalają na bieżące monitorowanie postępów dziecka. Dzięki temu dziecko doskonale wie, czego powinno się nauczyć, aby podejść do egzaminu na wyższy stopień. Uczy się w ten sposób cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do celu, systematycznej pracy, determinacji. W trakcie nauki poszczególnych ruchów dziecko musi być skoncentrowane i opanowane, kształtuje więc w sobie również te cechy. Podczas treningu dziecko ma możliwość poznawania swoich mocnych oraz słabych stron. Ma możliwość doskonalenia ich, uczy się jak pokonywać własne słabości.

Relaks

Choć nauka karate wymaga od dziecka pracy w skupieniu, pozwala również na aktywny odpoczynek. Po całym dniu spędzonym w szkolnej ławce dziecko ma możliwość pozostawania w ruchu, a podczas różnego rodzaju zabaw na "wykrzyczenie się" i rozładowanie energii, na co nie może sobie pozwolić w szkole.

Hobby

Z czasem karate staje się dla dziecka czymś więcej niż tylko zwykłym treningiem. Sprawia mu ogromną przyjemność i powoli staje się jego pasją. Dziecko nie tylko z chęcią uczestniczy w treningach, ale również samo organizuje sobie czas wolny w aktywny sposób. Dziecko przyzwyczajone do ruchu mniej czasu spędza w domu przed komputerem lub oglądając telewizję. A obecność trenera oraz starszych zawodników, którzy stają się dla dziecka wzorami do naśladowania, zmniejsza ryzyko kierowania się wzorcami negatywnymi.

Trening, i co dalej?

Cechy kształtowane podczas treningu są pomocne nie tylko w karate, ale przede wszystkim w życiu. Dziecko nauczone systematycznej i wytrwałej pracy, umiejące się skoncentrować, potrafiące pokonywać przeszkody i własne słabości lepiej poradzi sobie w szkole, w pracy i w życiu. Szanując siebie i współćwiczących szanować będzie wszystkich ludzi, których spotka - na początku rodziców i nauczycieli, a potem swoich współpracowników. Natomiast dobrze rozwinięte ciało i tryb życia, którego się nauczyło, pozwoli mu dłużej pozostać sprawnym i zdrowym.

Motto:
Miłość do rodziców, szacunek dla nauczycieli, zaufanie w stosunku do przyjaciół oraz skromność i cierpliwość.