Składki członkowskie

 1. Wpisowe wynosi 70 zł – pobierane od drugich zajęć.
 2. Miesięczna składka członkowska, z wyjątkami przewidzianymi w pkt 7 i 8 regulaminu składek, wynosi:
  - 140 zł od osoby - jeżeli jest płatna do 10 dnia każdego miesiąca to 130 zł (decyduje data przelewu na konto Wałbrzyskiego Klubu Karate Kyokushinkai),
  - 220 zł w przypadku 2 osób (rodzeństwo-rodzice) - jeżeli jest płatna do 10 dnia każdego miesiąca to 210 zł (decyduje data przelewu na konto Wałbrzyskiego Klubu Karate Kyokushinkai)
  - 100 zł za 3 osoby i więcej (od każdej osoby) jeżeli jest płatna do 10 dnia każdego miesiąca - 90 zł (decyduje data przelewu na konto Wałbrzyskiego Klubu Karate Kyokushinkai)
 3. Kwartalna składka członkowska (IV kwartał: październik, listopad, grudzień; I kwartał: styczeń, luty, marzec; II kwartał: kwiecień, maj, czerwiec) za jeden kwartał wynosi:
  - 350 zł od 1 osoby płatna do 10 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału (decyduje data przelewu na konto Wałbrzyskiego Klubu Karate Kyokushinkai)
  - 590 zł za 2 osoby płatna do 10 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału (decyduje data przelewu na konto Wałbrzyskiego Klubu Karate Kyokushinkai)
 4. Składki miesięczne lub kwartalne – są zryczałtowane, stałe i niezwiązane z ilością przeprowadzonych zajęć w danym miesiącu. Składka raz wpłacona nie podlega zwrotowi. Składka członkowska nie jest opłatą za treningi, więc nie ma możliwości przenoszenia składki w całości lub jej części na inny okres rozliczeniowy.
 5. Po opłaceniu składki członkowskiej miesięcznej lub kwartalnej -udział w zajęciach innych grup Wałbrzyskiego Klubu Karate Kyokushinkai jest bezpłatny.
 6. W przypadku nieuregulowania składek członkowskich za co najmniej jeden miesiąc ponowne członkowsko w Klubie związane jest z obowiązkiem uiszczenia wpisowego w wysokości 140 zł oraz bieżącej składki członkowskiej.
 7. Mimo nieodbywania się zajęć w miesiącach lipcu i sierpniu członkowie Klubu zobowiązani są do uiszczania składki członkowskiej przy czym jej wysokość wynosi:
  - za miesiąc lipiec 70 zł; za miesiąc sierpień 70 zł.
 8. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Klubu ( zamknięta Szkoła ) zajęcia się nie odbywają co najmniej jeden pełny miesiąc składka członkowska wynosi 70,- zł.
 9. Uczestnik może dokonać opłaty składki członkowskiej tylko przelewem lub przekazem na konto Wałbrzyskiego Klubu Karate Kyokushinkai":

  Wałbrzyski Klub Karate Kyokushinkai
  nr konta: PKO BP o/Wałbrzych 74 1020 5095 0000 5402 0060 6913
  z opisem "imię nazwisko-składka członkowska za miesiąc lub kwartał..."

 10. Składki obowiązują od 1 kwietnia 20201 roku.

  Uchwała Zarządu Wałbrzyskiego Klubu Karate Kyokushinkai numer 01/02/2021 z dnia 27-02-2021 r.
  Wiceprezes Eugeniusz Stanisławek

  KONTAKT:

  tel.: 608 640 000
  e-mail: walbrzych@kyokushin-tezuka.pl