Przekaż 1% podatku

Składki członkowskie

 1. Pierwsze zajęcia gratis! Wpisowe wynosi 60 zł.
 2. Składka członkowska miesięczna wynosi 115 zł od osoby płatna do 10 dnia każdego miesiąca. Płatna po 10 każdego miesiąca wynosi 125 zł (decyduje data wpłaty lub przelewu na konto WKKK).
 3. W przypadku 2 osób (rodzeństwo-rodzice) składka członkowska miesięczna za 2 osoby wynosi 180 zł płatna do 10 dnia każdego miesiąca – po tym terminie 190 zł. Za 3 osoby i więcej 80 zł od każdej osoby.
 4. Składka członkowska kwartalna (IV-I-II kwartał) za jeden kwartał wynosi 310 zł od osoby płatna do 10 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału.
 5. Składki miesięczne lub kwartalne – są zryczałtowane i stałe. To znaczy uwzględniają wszystkie święta oraz dni wolne od pracy/nauki w tym m.in. "zielone szkoły", rekolekcje, matury, inne nieobecności na zajęciach (choroby)
 6. Po opłaceniu składki członkowskiej miesięcznej lub kwartalnej - udział w zajęciach innych grup WKKK jest bezpłatny.
 7. Jeżeli nieobecność na zajęciach wynosi pełny miesiąc lub udział tylko w 1 – 2 treningach składka wynosi 60 zł.
 8. Po każdej nieobecności dłuższej niż 2 miesiące (oprócz lipca i sierpnia) i nie opłaceniu składek członkowskich należy po powrocie na zajęcia uiścić wpisowe 60 zł.
 9. Uczestnik może dokonać wpłaty gotówkowej u instruktora na "Listę składek członkowskich WKKK" lub przelewem – przekazem na konto:

  Wałbrzyski Klub Karate Kyokushinkai
  nr konta: PKO BP o/Wałbrzych 74 1020 5095 0000 5402 0060 6913
  z opisem "imię nazwisko-składka członkowska za miesiąc lub kwartał..."

 10. Składki za udział w egzaminach, opłaty za licencje zawodnicze oraz startowe w zawodach ustala Polish Kyokushinkai Tezuka Group - Związek Stowarzyszeń.

Składki obowiązują od 1 stycznia 2019 roku.