Sponsorzy

ZADANIE PUBLICZNE:

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w 2022 roku, a w szczególności organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży na każdym jego szczeblu, jest finansowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu w wysokości 20 000,- zł co stanowi 17,2 % kosztów WKKK.