Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych

Wałbrzyski Klub Karate Kyokushinkai

Od 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016, s.1 dalej - RODO zmianie uległy wymagania dotyczące ochrony przekazanych danych osobowych.

Wałbrzyski Klub Karate Kyokushinkai ( WKKK ) z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Ignacego Krasickiego 4/4, KRS 0000041575 jako administrator danych osobowych, informuje, że:

 1. Podanie danych osobowych Dziecka lub Własnych jest dobrowolne, ale niezbędne w przypadku chęci uczestnictwa w zajęciach karate w zakresie szkolenia i współzawodnictwa.
 2. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych Dziecka lub Własnych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Oświadczenie w tym zakresie powinno być przekazane Administratorowi tj. Wałbrzyskiemu Klubowi Karate Kyokushinkai pocztą lub drogą elektroniczną na adres e-mail: walbrzych@kyokushin-tezuka.pl
 3. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane Pana/Pani lub Dziecka będą udostępniane:
  • Polish Kyokushinkai Tezuka Group na potrzeby startów w zawodach krajowych i zagranicznych
  • organom administracji państwowej i samorządowej wykonującym zadania publiczne w zakresie i celach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 5. Dane Pana/Pani lub Dziecka będą wprowadzone do systemu informatycznego, którego Administratorem jest Wałbrzyski Klub Karate Kyokushinkai i będą przetwarzane w celach statutowych, związanych z uczestnictwem w zawodach sportowych, obozach, zgrupowaniach, wypełniania obowiązków prawnych.
 6. Dane będą przechowywane, dopóki nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przechowywaniu.
 7. Dane Pana/Pani lub Dziecka nie będą profilowane.
 8. Wałbrzych 04.08.2019 rok