Deklaracja Członkowska Klubu

Kandydat składa Deklarację Członkowską Klubu, bezpośrednio w siedzibie Klubu lub za pośrednictwem instruktora, prowadzącego treningi.

  1. Deklaracja musi być dokładnie i czytelnie wypełniona i podpisania przez kandydata.
  2. W przypadku kiedy kandydat jest niepełnoletni, deklarację musi podpisać jeden z rodziców lub opiekun prawny kandydata.
  3. Do deklaracji kandydat dołącza dwa zdjęcie legitymacyjne, celem wyrobienia legitymacji członkowskiej.
  4. Kandydat wpłaca za pośrednictwem instruktora, roczną składkę członkowską płatną w miesięcznych ratach oraz wpisowe, określone przez Zarząd Klubu.
  5. Kandydat do udziału w treningach grup zaawansowanych i wyczynowych Kyokushinkai, dołącza kartę zdrowia sportowca, potwierdzającą jego dobry stan zdrowia i dopuszczenie do treningów specjalistycznych oraz zawodów sportowych.
  6. Uczestnik treningów grup zaawansowanych i wyczynowych, zobowiązany jest do udziału w okresowych badaniach lekarskich i uaktualniania karty zdrowia sportowca, zgodnie z obowiązującymi przepisami.